αδ

Σάββατο, 3 Αυγούστου 2013

Βάσεις 2013: Πτώση χωρίς αλεξίπτωτο!

Βάσεις 2013: Πτώση χωρίς αλεξίπτωτο!

Οι επιδόσεις είναι ακόμη χειρότερες από τις αρχικές εκτιμήσεις που υπήρχαν και ειδικά σε μαθήματα αυξημένης βαρύτητας που καθορίζουν την πορεία των βάσεων ανά ομάδες σχολών.
Βουτιά στις βάσεις εισαγωγής των ΑΕΙ-ΤΕΙ σε όλα τα επιστημονικά Πεδία δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
Συγκεκριμένα, σημαντική πτώση αναμένεται σε όλα σχεδόν τα περιζήτητα τμήματα και των 5 επιστημονικών Πεδίων (Νομικά, Ψυχολογίας, Ιατρικής, Πολυτεχνικά και Οικονομικά) ενώ υποχώρηση των βάσεων θα παρατηρηθεί και σε σχολές μεσαίων βαθμολογιών, δηλαδή όσες απαιτούν 14 με 15 χιλιάδες μόρια.
Αναλυτικά η πορεία των βάσεων ανά επιστημονικό Πεδίο έχει ως εξής:

1ο Επιστημονικό Πεδίο
Οι σημαντικά χειρότερες επιδόσεις στο πρώτο μάθημα αυξημένης βαρύτητας (Αρχαία Ελληνικά) και η συνολική μείωση των αριστούχων κατά 2% φέρνει πτώση των βάσεων σε Νομικά, Φιλολογικά τμήματα και σχολές Ψυχολογίας.
Είναι χαρακτηριστικό ότι πέρυσι οι αριστούχοι (18-20) στη θεωρητική κατεύθυνση ήταν 3.100 ενώ φέτος μειώθηκαν σε 2.211. Σε συνδυασμό και με τους λιγότερους εισακτέους που θα απορροφηθούν φέτος σε τμήματα του 1ου επιστημονικού Πεδίου, θεωρείται βέβαιο ότι θα υπάρχει πτώση των βάσεων αλλά όχι εντυπωσιακή.
Οι πρώτες εκτιμήσεις για τη Νομική Αθήνας και Θεσσαλονίκης μιλούν για πτώση η οποία μπορεί να φτάσει τα 200 μόρια. Μεταξύ 18.000 και 19.000 έγραψαν 1.891 υποψήφιοι από τους οποίους οι 1.180 θα απορροφηθούν από τις τρεις Νομικές σχολές (Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Κομοτηνής). Για την τελευταία, εξαιτίας της μεγάλης μείωσης των θέσεων (-80 σε σχέση με πέρυσι), η βάση εισαγωγής ενδεχομένως συγκρατηθεί στα περσινά επίπεδα. Οι υπόλοιποι αριστούχοι θα πάνε σε Φιλολογικά, Ψυχολογίας και Παιδαγωγικά.
Πτώση, αναμένεται και σε Φιλολογικά, Ψυχολογίας. Ωστόσο, στα τμήματα με βάσεις εισαγωγής από 12.000 έως 14.000 μόρια, οι βάσεις θα κινηθούν στα περσινά επίπεδα με μικρές αυξομειώσεις.
2ο Επιστημονικό Πεδίο
Μικρή πτώση σε αρκετές φυσικομαθητικές σχολές της περιφέρειας, και οριακές αυξομειώσεις στα τμήματα των μεγάλων αστικών κέντρων, δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογικών επιδόσεων.
Όπως φαίνεται από τις επιδόσεις των υποψηφίων Θετικής Κατεύθυνσης, αυξήθηκαν ελαφρά οι υποψήφιοι στη βαθμολογική κλίμακα μεταξύ 14 έως 17 και σε συνδυασμό με τη μικρή αύξηση των εισακτέων στα τμήματα Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας κ.α,, φαίνεται πως η υποχώρηση των βάσεων δεν θα είναι εντυπωσιακή.
3ο Επιστημονικό Πεδίο
Υποχώρηση των βάσεων στα υψηλόβαθμα/περιζήτητα τμήματα του 3ου επιστημονικού πεδίου θα πρέπει να αναμένουν οι υποψήφιοι. Οι επιδόσεις και στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας της Θετικής Κατεύθυνσης (Βιολογία και Χημεία) είναι πολύ χειρότερες από ό,τι αναμενόταν.
Συγκεκριμένα, στη Βιολογία οι αριστούχοι είναι μειωμένοι κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες και στη Χημεία κατά 6 μονάδες. Στις βαθμολογίες που οδηγούν στις Ιατρικές σχολές (19-20) παρατηρήθηκε σημαντική μείωση των υποψηφίων.
Συγκεκριμένα, φέτος βρέθηκαν σε αυτή την κλίμακα μόλις 216 υποψήφιοι από 509 πέρυσι. Αυτό δείχνει ότι όλες οι Ιατρικές σχολές -ακόμη και αυτή της Αθήνας- θα κινηθούν κάτω από τα 19.000 μόρια. Πτώση των βάσεων θα υπάρχει και σε Οδοντιατρικές, Φαρμακευτικές και Κτηνιατρικές.
4ο Επιστημονικό Πεδίο
Ευχάριστα είναι τα νέα για τους υποψηφίους που επιθυμούν να επιλέξουν στο μηχανογραφικό δελτίο Πολυτεχνικές σχολές, καθώς φαίνεται ότι οι βάσεις εισαγωγής υποχωρούν σημαντικά, ακόμη και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Δεν αποκλείεται το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ να πέσει κάτω από τα 18.000 μόρια, ενώ το αντίστοιχο της Θεσσαλονίκης θα κινηθεί κάτω από 17.450.
Λίγο μεγαλύτερη αναμένεται η πτώση στα Πολυτεχνικά τμήματα της περιφέρειας όπου ο ανταγωνισμός θα είναι μικρότερος.
Στα τμήματα των τεχνολογικών ιδρυμάτων του συγκεκριμένου πεδίου, δεν αναμένεται να υπάρχουν μεγάλες αυξομειώσεις σε σχέση με πέρυσι, εξαιτίας των λιγότερων εισακτέων.
5ο Επιστημονικό Πεδίο
Ελεύθερη πτώση των βάσεων εισαγωγής θα πρέπει να αναμένουν οι υποψήφιοι που στοχεύουν στα Οικονομικά τμήματα του 5ου επιστημονικού πεδίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αριστούχοι στο πρώτο μάθημα αυξημένης βαρύτητας (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας) μειώθηκαν κατά 15%, ενώ στο Μαθηματικά Γενικής Παιδείας (2ο μάθημα αυξημένης βαρύτητας), οι αριστούχοι έφτασαν το 11,09% από 22,23% που ήταν πέρυσι.
Αυτά τα δύο στοιχεία οδηγούν σε αισθητή πτώση των βάσεων τόσο στα υψηλόβαθμα τμήματα του 5ου πεδίου όσο και σε αυτά των μεσαίων βαθμολογιών. Μικρότερη θα είναι η πτώση σε τμήματα των ΤΕΙ καθώς μειώθηκαν οι θέσεις κατά περίπου 2.000.
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
Η μείωση των εισακτέων κατά 30% στις Στρατιωτικές Σχολές αυξάνει σημαντικά τον ανταγωνισμό και αναμένεται να οδηγήσει σε άνοδο των βάσεων. Είναι, άλλωστε, από τις λίγες σχολές που οδηγούν απευθείας στο Δημόσιο. Ως εκ τούτου, ανοδική πορεία θα έχουν σχεδόν όλες οι Στρατιωτικές Σχολές και των 5 επιστημονικών πεδίων.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ( %)
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΜΑΘΗΜΑ
18 - 20
15 - 17,9
12 - 14,9
10 - 11,9
5 - 9,9
0 - 4,9
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
1,64
29,58
40,94
15,25
11,38
1,18
ΙΣΤΟΡΙΑ
9,21
9,67
12,90
12,90
34,33
20,96
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
0,17
1,51
8,09
10,11
34,59
45,50
ΦΥΣΙΚΗ
14,81
18,51
22,22
7,40
18,51
18,51
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
19,19
22,82
15,48
8,56
21,22
12,69
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝ. ΘΕΩΡΙΑΣ
11,68
14,76
12,48
8,90
26,90
25,24
ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΜΑΘΗΜΑ
18 - 20
15 - 17,9
12 - 14,9
10 - 11,9
5 - 9,9
0 - 4,9
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
3,19
45,76
38,93
7,73
3,69
0,67
ΙΣΤΟΡΙΑ
17,07
12,19
4,87
9,75
26,82
29,26
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
32,64
28,04
20,06
7,70
8,43
3,10
ΦΥΣΙΚΗ
60,77
21,13
9,95
2,23
3,86
2,03
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
50,86
27,07
9,83
3,88
5,82
2,52
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝ. ΘΕΩΡΙΑΣ
35,50
26,25
14,06
5,85
12,46
5,85
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
0,47
19,93
43,37
19,42
15,19
1,59
ΙΣΤΟΡΙΑ
2,40
6,02
9,03
9,03
40,96
32,53
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
8,72
15,51
21,83
13,33
24,16
16,42
ΦΥΣΙΚΗ
30,48
25,03
16,93
7,21
11,04
9,27
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
13,88
21,40
15,61
9,30
23,24
16,54
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝ. ΘΕΩΡΙΑΣ
18,84
21,25
16,20
8,84
20,57
14,27
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ι
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙI
ΣΥΝΟΛΟ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΠΟΣΟΣΤΟ %
19,00 - 20,00
320
0,99
216
1,67
11
1,13
146
0,42
693
0,86
18,00 - 18,99
1891
5,83
1168
9,00
79
8,14
820
2,37
3958
4,89
17,00 - 17,99
2661
8,20
1600
12,34
121
12,47
1538
4,44
5920
7,31
16,00 - 16,99
2604
8,03
1632
12,58
108
11,13
1848
5,34
6192
7,64
15,00 - 15,99
2577
7,94
1429
11,02
79
8,14
2166
6,26
6251
7,72
14,00 - 14,99
2409
7,42
1294
9,98
86
8,87
2400
6,93
6189
7,64
13,00 - 13,99
2351
7,25
1097
8,46
100
10,31
2587
7,47
6135
7,57
12,00 - 12,99
2288
7,05
881
6,79
63
6,49
2696
7,79
5928
7,32
11,00 - 11,99
2279
7,02
799
6,16
67
6,91
2687
7,76
5832
7,20
10,00 - 10,99
2007
6,19
647
4,99
66
6,80
2547
7,36
5267
6,50
9,00 - 9,99
1971
6,07
524
4,04
40
4,12
2726
7,87
5261
6,49
8,00 - 8,99
1834
5,65
410
3,16
44
4,54
2513
7,26
4801
5,93
7,00 - 7,99
1735
5,35
361
2,78
34
3,51
2521
7,28
4651
5,74
6,00 - 6,99
1626
5,01
294
2,27
23
2,37
2340
6,76
4283
5,29
5,00 - 5,99
1526
4,70
244
1,88
21
2,16
2246
6,49
4037
4,98
4,00 - 4,99
1231
3,79
155
1,19
22
2,27
1723
4,98
3131
3,86
3,00 - 3,99
696
2,14
122
0,94
3
0,31
812
2,35
1633
2,02
2,00 - 2,99
285
0,88
66
0,51
2
0,21
187
0,54
540
0,67
1,00 - 1,99
109
0,34
27
0,21
0
0,00
63
0,18
199
0,25
0,00 - 0,99
48
0,15
5
0,04
1
0,10
55
0,16
109
0,13
ΣΥΝΟΛΟ 32448
12971

970
34621
81010
100,000,00 -20,00
21387

10763

780

19435

52365

0,00 -9,99
11061

2208

190

15186

28645


ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012
ΜΑΘΗΜΑ
ΧΑΡ/ΣΜΟΣ ΜΑΘ/ΤΟΣ
18-20
15-17,9
12-14,9
10-11,9
5-9,9
0-4,9


2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΓΕΝ. ΠΑΙΔ.
2,04
1,39
23,44
28,06
33,85
41,73
17,81
15,81
19,72
11,72
3,10
1,26
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΓΕΝ. ΠΑΙΔ.
7,14
7,94
12,76
8,87
12,31
11,37
10,18
11,68
32,06
35,66
25,53
24,45
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΠΑΙΔ.
22,23
11,09
17,41
15,36
13,84
19,65
7,43
12,05
18,11
23,29
20,95
18,53
ΦΥΣΙΚΗ
ΓΕΝ. ΠΑΙΔ.
31,15
42,66
27,33
23,60
15,05
14,19
5,73
5,25
11,39
8,07
9,32
6,19
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΓΕΝ. ΠΑΙΔ.
20,99
23,72
21,10
23,33
14,68
14,53
8,53
7,89
22,26
18,87
12,43
11,63
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΘΕΩΡ. ΚΑΤ.
3,81
1,70
14,93
11,85
18,24
19,86
13,60
14,68
29,17
30,70
20,22
21,19
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΘΕΩΡ. ΚΑΤ.
16,89
18,27
21,61
18,42
15,51
15,48
8,70
8,83
15,55
15,85
21,72
23,12
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΘΕΩΡ. ΚΑΤ.
7,17
5,07
27,71
21,41
26,12
25,78
13,42
16,13
19,47
26,54
6,08
5,04
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΘΕΩΡ. ΚΑΤ.
19,18
18,71
20,08
17,94
14,34
13,30
8,44
8,61
22,50
23,81
15,43
17,60
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΤ. ΚΑΤ.
31,04
22,64
32,97
35,01
14,54
19,15
6,14
7,18
9,94
10,92
5,34
5,07
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΘΕΤ. ΚΑΤ.
9,79
2,47
18,51
14,61
19,30
21,42
11,79
13,65
24,14
27,59
16,44
20,23
ΦΥΣΙΚΗ
ΘΕΤ. ΚΑΤ.
9,10
9,82
16,22
19,12
17,71
20,98
11,90
12,63
29,81
25,62
15,24
11,80
ΧΗΜΕΙΑ
ΘΕΤ. ΚΑΤ.
28,57
22,26
22,66
25,68
15,48
17,72
7,66
7,89
15,73
15,73
9,86
10,69
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
ΤΕΧΝ. ΚΑΤ. 1
43,17
28,23
20,93
33,50
12,94
16,75
5,76
7,13
11,52
8,99
5,66
5,37
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΕΧΝ. ΚΑΤ.1
9,21
1,86
12,95
11,58
17,20
17,37
12,24
11,37
28,74
29,36
19,63
28,43
ΦΥΣΙΚΗ
ΤΕΧΝ. ΚΑΤ. 1
8,66
10,96
12,99
17,37
16,01
14,58
12,28
12,61
30,81
30,40
19,23
14,06
ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜ.
ΤΕΧΝ. ΚΑΤ. 1
43,57
29,67
21,33
22,64
10,71
20,26
7,48
9,10
11,22
14,78
5,66
3,51
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΕΧΝ. ΚΑΤ. 2
2,47
0,65
6,21
4,55
9,32
8,88
8,16
7,86
28,25
26,68
45,56
51,35
ΦΥΣΙΚΗ
ΤΕΧΝ. ΚΑΤ. 2
2,16
2,55
4,81
6,20
7,60
10,39
7,07
8,88
34,51
36,63
43,81
35,33
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ/ΣΗΣ ΕΠΙΧ.
ΤΕΧN. ΚΑΤ. 2
30,56
20,90
17,16
22,55
14,98
18,50
10,23
12,22
23,36
23,47
3,67
2,34
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓ/ΚΟ ΠΕΡ/ΛΟΝ
ΤΕΧN. ΚΑΤ. 2
16,74
13,14
17,91
16,44
14,52
11,48
9,51
7,90
19,81
26,67
21,48
24,34
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
33,80
18,69
19,98
20,48
13,69
15,46
6,95
8,67
14,93
21,13
10,61

pelop

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου